“Secretos masones”, un excelente reportaje divulgativo en TVE hace 19 años

http://www.rtve.es/drmn/embed/video/1540950 Secretos masones (1997) El reportaje “Secretos masones”, emitido por Televisión Española en 1997, sigue siendo, 19 años después, una interesante muestra divulgativa de la orden masónica en España. Dirigido por Ramon Pellicer, el programa “Testigo directo” demostró que es posible mostrar en televisión la realidad de la masonería sin sensacionalismos ni deformaciones indebidas. Su […]

El president del SCME explica què és la francmaçoneria de manera entenedora

La respectable Lògia Minerva Lleialtat nº 1, de Barcelona, va celebrar una tinguda blanca oberta l’11 de maig de 2016 per a permetre que els amics i familiars dels seus membres poguéssin conèixer de primera mà què és i què fa la  francmaçoneria. En aquesta ocasió el conferenciant que va assumir aquesta tasca va ser […]