El president del SCME explica què és la francmaçoneria de manera entenedora

La respectable Lògia Minerva Lleialtat nº 1, de Barcelona, va celebrar una tinguda blanca oberta l’11 de maig de 2016 per a permetre que els amics i familiars dels seus membres poguéssin conèixer de primera mà què és i què fa la  francmaçoneria. En aquesta ocasió el conferenciant que va assumir aquesta tasca va ser […]